Over ons

Als gemeente, re-integratiebureau of commerciële organisatie kan je bouwen op de expertise en ervaring van BDE Diversity. Wij hebben ons toegelegd op het begeleiden van statushouders naar een baan op de arbeidsmarkt.

Door dit specialisme en onze ervaring hebben wij kennis van de participatiewet, weten wij wat aan gemeenten kunnen bijdragen en begrijpen wij welke drempels een statushouder moet overwinnen om verder te komen. Al jaren werken wij samen met Impact Dronten en Impact Kampen als het gaat om het uitzenden van statushouders. Wij hebben ontdekt dat vertrouwen, overleg, samenwerking én wederzijds begrip de sleutelwoorden zijn voor succes.

Wij bieden werkervaringsplekken en kijken waar de mogelijkheden liggen. Natuurlijk houden we rekening met de inburgeringscursus. De eerste maanden huren organisaties de kandidaten in voor een extra aantrekkelijk tarief. Het gemiddelde slagingspercentage van onze trajecten met werk-aanbodgarantie is 50%.

Waarom samenwerken met BDE Diversity

  • Kennis van de participatiewet
  • Ruime ervaring met het begeleiden van statushouders naar werk
  • Goede contacten met groot netwerk van werkgevers
  • Trainingsaanbod om kansen op arbeidsmarkt te vergroten
  • Wij bieden toegankelijke werkervaringsplekken
  • We hebben een groot aanbod in o.a. de productie, logistiek, landbouw en schoonmaak
  • We bieden de mogelijk om een opleiding of bbl traject te volgen

Een nieuwe start voor werkzoekenden

Diversity at Work is meer dan een traject of een werkwijze. We hebben geleerd dat statushouders uitkijken naar een nieuwe start. Op economisch gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Wij helpen statushouders bij het vergroten van hun sociale netwerk.

De kracht van BDE Diversity is dat wij – naast het studeren en het op weg zijn naar werk – altijd de mens voor ogen houden.

Nieuwe Wet inburgering

In 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het huidige inburgeringsstelsel spreekt vooral de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer aan en staat veel op zichzelf. De nieuwe wet stelt gemeenten in staat om meer grip te krijgen op de samenhang tussen inburgering en participatie.